Generalforsamling 2022

Referat fra generalforsamlingen for Foreningen for Førtidspensionister i Hvidovre

I Lille Friheden
Torsdag den 24. marts 2022

15 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen.

1. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen, og bød medlemmerne på en sandwich og vand / sodavand.

2. Spisning.

3. Valg af dirigent: Charlotte blev valgt.

4. Valg af referent: Dorte blev valgt.

5. Valg af stemmetællere: Lisbeth og Jette blev valgt.

6. Godkendelse af, at generalforsamlingen er indkaldt efter forskrifterne.

7. Bestyrelsens beretning ved formanden / Lene:

Pga. corona er der ikke sket meget det sidste da vi har været lukket ned noget af året, vi har således ikke haft ret mange hyggemøder og det har været stærkt begrænset hvor mange ture vi har kunne lave.
Vi har dog været på nogle hyggelige gåture i b.la. Mågeparken, på Volden, i Brøndbyskoven mm. og det var nogle hyggelige gåture med alle forbehold. I efteråret havde vi nogle hyggemøder i lokalet, disse var godt besøg, da mange havde savnet vores møder.
Den 16. september afholdt vi vores generalforsamling for 2021, meget forsinket pga. corona.
Vi prøvede også noget nyt, nemlig at indsamle skrald på Strandengen, det var via Ren Natur, og for denne skønne dag fik foreningen 3.000 kr., som vi besluttede at bruge til julefrokost. Det var en rigtig dejlig eftermiddag med godt vejr og godt selskab. Der deltog 8 medlemmer i dette arrangement.
Vi var til julebanko med spisning på egen regning i restaurant Suset på havnen. Karin løb af med mange gode gevinster.
Den 2. december afholdt vi så vores julefrokost også i Suset, det var rigtig dejlig mad og vi var helt alene i restauranten, efter frokosten blev der afholdt pakkeleg. Det var en hyggelig julefrokosthvor der deltog 15 medlemmer.
I efteråret kom så den nye Corona variant – Omikron – og så måtte vi lukke ned igen.
Bestyrelsen har igen forsøgt at få kommunen i tale mht. et nyt lokale, hvor vi kunne lave lidt let mad eller bare kaffe / the og andre sager, men der er ikke rigtig nogen lydhøre på kommunen, bortset fra som vi har hørt før, at vi kan benytte Enghøjhuset i Avedøre.
Vi har et håb om, at der nu igen kan komme gang i foreningen igen, og at medlemmerne vil bakke op om, at vi får lavet ture og andre ting.

8. Økonomi / Kontingent
Per gennemgik det udleverede regnskab. Vi har for første gang i foreningens historie haft et lille underskud på 848,90 kr., dette skyldes at vi havde besluttet at 2021 skulle være kontingentfri. Vi er p.t 18 betalende medlemmer, hvilket er en nedgang i medlemsantal, håber der måske kommer flere til.
På lokalebooking står der, at man ikke selv må have mad mm med til brug i lokalerne i Frihedens Idrætscenter. Per fortalte, at han havde talt med halinspektør, Sanne Flex, Frihedens Idrætscenter samt lokaleansvarlig på Hvidovre kommune Dorte Lauritsen, vedrørende kaffe / the lavning i lokalet. Vi må gerne selv lave kaffe /the samt spise en skive brød og kage, som vi plejer, det er kun arrangementer men ikke må afholde selv i lokalet. Så vi skal have indkøbt kaffe / the mm. ind til skabet.
Lisbeth forespurgte om foreningen var blevet varslet højere gebyrer på vores bank, dette er vi ikke.

9. Nye medlemmer
Medlemmerne sørger for at reklamere for foreningen på de steder de kommer. Vi skal evt. igen havde lavet indlæg i Hvidovre Avis.

10. Lokale
Lene fortalte om Enghøjhuset, og at vi i bestyrelsen havde talt om, evt. at komme derud. Da vi kan lave mad mm. der blev det besluttet vi kunne forsøge at tage derud hver 2. gang vi har hyggemøder. Lene finder ud af hvornår vi kan komme derud første gang, så det kan komme i gang, så må det aftales hvordan der bliver lavet mad og hvem.

11. Ture
Tina fortalte, at Hvidovre Kommune har arrangeret pensionistskovtur for kommunens pensionister og førtidspensionister, ville høre om der er andre der vil deltage. Dette blev livligt debatteret. Aftalt at det bliver lagt på foreningens hjemmeside samt Facebook.
Bestyrelsen har desuden fundet ud af, at man gennem kommunen kan søge om en bustur med spisning, dette vil vi forsøge.
Bestyrelsen syntes også at vi skal tage flere ture ud i det fri, så det ikke altid er noget med spisning, det kan jo være, at det ikke er alle der har penge til at spise på restaurant hver gang vi skal noget. Jette sagde b.la. at vi har et rigtig dejligt område i Damhussøen, hvor man kunne gå ture, samt evt. tage en madpakke med.
Der kom rigtig mange gode forslag til ture i b.la. København, medlemmerne vil få lavet noget ture, som kan lægges ud.
Lis forespurgte med hensyn til vores tur til Cisterne – denne blev aflyst i 2020 pga. corona, Museet lukkede ned. Vi havde fået denne betalt af Genbrugshallen, men brugte pengene til en tur til Friluftsmuseet i stedet. Vi kan sagtens lave en tur til Cisterne, men på egen regning, hvis der er stemning for det. Medlemmerne kan gå på Cisternes hjemmeside og se årets udstilling.
Lisbeth fortalte om nogle foredrag, som hun deltager i. Det er i Atlas Biograferne i RC. Det er nogle naturvidenskabelige foredrag, som omhandler alt mellem himmel og jord, og det er helt gratis. Der er 2 foredrag her i foråret den 29. marts om Flagermus samt 26. april om – på rumsafari blandt mælkevejens planeter. Hjemmeside: ofn.au.dk.

12. Aktivitetsudvalget
Tina – Helle og Heidi fortsætter i Aktivitetsudvalget.

13. Bestyrelsen
Bilagskontrollør 1 år: Vivi genvalgt.
Bilagskontrollørsuppleant 1 år: Lis genvalgt
Suppleant til bestyrelsen 1 år: Gitte valgt
Bestyrelsesmedlem 2 år: Charlotte genvalgt
Formand 2 år: Lene genvalgt

14. Forslag
Der er ikke indkommet nogle forslag.

15. Evt.

Karin forespurgte vedr. prisen på hjemmesiden, syntes det er mange penge. Lene forklarede, at vi skal have en hjemmeside, da det ikke er alle medlemmer der er på Facebook.

Det blev besluttet, at vi vil lave en kalender til ture, så man i god tid kan se hvilke ture der er og planlægge derefter.

Bestyrelsen takker for god ro og orden, og vi glæder os til at komme i sving igen.

Dorte – Referent.

 sat ind af Dorte 310322

Generalforsamling

Generalforsamling

På grund af den nuværende situation ved vi endnu ikke hvornår vi kan afholde vores årlige generalforsamling, som jo blev aflyst .

Vi melder ud, så snart vi ved noget.

Bestyrelsen

sat ind 060420 af Dorte

 

Så er det sidste chance for at tilmelde sig til spisning til generalforsamlingen tirsdag d 17. marts kl. 12.00 i Lille Friheden 🙂 

Du skal skrive til mig senest i morgen formiddag, da vi skal bestille maden.

Dem der endnu ikke har tilmeldt sig, har i dag modtaget en sms fra mig. I andre er noteret, så i behøver ikke skrive igen.🙂

 

Husk at vi har hyggemøde på torsdag fra kl. 11.30.🙂

Ha en god dag., Lene.

Sat på d 09.03.20 af Lene.

__________________________________________

Generalforsamling 2020.

Indkaldelse til generalforsamling for Foreningen for Førtidspensionister i Hvidovre.

I Lille Frihedens selskabslokaler.

Lille Friheden 1 – sidevej til Strandmarksvej.

 

Tirsdag d 17. marts 2019. Kl. 12.00

Efter velkomst byder foreningen på spisning med 2 stk. x 1/2 sandwich pr. medlem.

Derefter er der kaffe/the m småkager.

Husk at melde dig til spisning senest d 09. marts – ellers er der ingen mad til dig.

Du skal også huske at betale dit medlemskontingent for 2020

      Valg af dirigent

     Valg. af referent

     Valg af 2 stemmetællere.

     Godkendelse af, at generalforsamlingen er indkaldt efter forskrifterne

     Bestyrelsens beretning

     Økonomi / Kontingent. 

     Pensionistforening 

      Lokale.

     Motion

     Ture mv

     Bestyrelsen: følgende er på valg i år:                                                                               Formand: Lene - modtager genvalg - 2 år.                                                                     Bestyrelsesmedlem: Nina – modtager genvalg – 2 år                                                       Bestyrelsesmedlem: Tina B – modtager ikke genvalg - 1 år                                             Suppleant: Charlotte – modtager genvalg - 1 år                                                             Bilagskontrollør:  Krista modtager genvalg - 1 år                                                             Bilagskontrollør suppleant: Liselotte modtager genvalg - 1 år.                                         Selvom en person gerne modtager genvalg til en af posterne, er du stadig meget            velkommen til også at melde dig til en af posterne. Der vil så på                                    generalforsamlingen være en afstemning mellem personerne.        Hvis du vil stille op til en af posterne, kan du sende en mail til     foertidspensionisternehvidovre@hotmail.com  eller sige til, når vi kommer til punktet på generalforsamlingen.

   Indkomne forslag:Skal være formanden i hænde senest 14.dage     før generalforsamlingen, dvs. senest d 02. marts 2020.   

   Evt.                                                                                                                                                                                                                    På gensyn / bestyrelsen   

Sat på d 02. februar 2020 af Lene.

____________________________________________

Referat fra generalforsamlingen d 5. marts 2019

Referat fra generalforsamling for Foreningen for Førtidspensionister i Hvidovre.

I Lille Friheden.

Tirsdag d 5. marts 2019. Kl. 12.00

20 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen.

  1.       Velkomst.

                 Charlotte bød velkommen, og vi gik derefter i gang med smørrebrødet.

       2.       Spisning  

       3.       Valg af dirigent: Charlotte blev valgt.

       4.       Valg. af referent: Nina og Lene laver referatet.

       5.       Valg af 2 stemmetællere: Lis A og Connie blev valgt.

       6.       Godkendelse af, at generalforsamlingen er indkaldt efter forskrifterne.

                 Indkaldelsen blev godkendt. Det blev besluttet at flytte punkt 13 - valg til                                 bestyrelsen frem til blev flyttet frem til efter punkt 6, da et af vores medlemmer                    der var på valg, skulle til Thailand  et par timer senere J

        7.     Bestyrelsens beretning.

                 Formandens beretning var kortfattet, da de fleste af vores aktiviteter er godt                          beskrevet på vores hjemmeside og facebook.

                Desværre har vi mistet endnu et markant medlem i foreningen. Kirsten døde på                        Hvidovre Hospital kort før jul sidste år. Kirsten har været med fra foreningens start.                  Vi vil savne Kirsten og hendes  store engagement.

                Vi er ikke kommet videre med lokalesituationen, trods utallige henvendelser til                        politikere og forvaltning. Vi må konstatere, at flere nye er holdt op med at komme                   i foreningen bl.a. pga. akustikken.

                Alle er vist også ved at være trætte af, at vi ikke har et lille køkken med service og                  mulighed for at lave en tår kaffe og vaske op. Vi synes det er en kende latterligt og                  besværligt, at velvoksne mennesker skal snige sig ud på toilettet efter vand. (Mere                  under pkt. 9)

                Bestyrelsen har arbejdet grundigt igennem årene med at finde ud ad, hvor i den                       kommunale måde at opdele foreninger på, vi kan passe ind. Hidtil har vi siddet lidt                   imellem flere stole og det har vist sig svært at arbejde med, både som forening og                   forvaltning.

                Det er derfor besluttet at vi på et tidspunkt vil ændre status til pensionistforening.

                Vi bliver ved med at være samme forening for førtidspensionister! Det er kun                      vores status i kommunalt regi der ændres.

         8.    Økonomi / Kontingent.

                 Per gennemgik det udsendte regnskab. Der er fin balance og kontingentet                                 fortsætter uændret med 100 kr. pr. år.

                Vi har fået et overskud for deltagelse på kræmmermarkedet.

                Regnskabet blev godkendt.

    14.        Valg til bestyrelsen og bilagskontrollører.

                Følgende blev valgt:

                Kasser for 2 år: Per blev genvalgt.

                Bestyrelsesmedlem for 2 år: Dorte genvalgt.

                Suppleant for 1 år: Tina B genvalgt.

                Suppleant for 1 år: Charlotte genvalgt.

                Bilagskontrollør for 1 år. Krista

                Bilagskontrollør suppleant: Liselotte

          9.   Lokale:

                Vi er på mange måder glade for at mødes i klublokalet i Frihedens idrætscenter.                      Personalet er søde, hjælpsomme og det er trygt at være der. Men - og der er et                        stort men: Vi har ingen faciliteter! Der er stole, borde og et skab, det er det.  For                    en forening som vores er det samlende og socialt meget vigtigt, at kunne lave en                      tår kaffe  Og/eller et stykke mad, dække et pænt bord med rigtige kopper og                          tallerkener frem for plastik, at kunne vaske op osv.

                Så vi vil opfordre alle til at se efter et velegnet lokale, der er gratis og helst                            kommunalt administreret.

                Finder I noget, så kontakt bestyrelsen, så går vi videre med det. Husk at lokalet                        skal opfylde de betingelser, der er nødvendige for at være tilgængeligt for alle!   

                Uanset handicap. I vores forening skal alle kunne komme til vores hyggemøder.

                Bestyrelsen laver et indlæg i Hvidovre avis om vores forening og lokalesituation.

         10.  Madlavnings hold:

                Der var stor interesse for en ny omgang madlavning, gerne med de samme                                medhjælpere.

          11. Motionshold:

                Der er stor interesse for en omgang motion mere, og helst med Iris igen. Gerne en                    anden ugedag end om fredagen. Vi kan se at nogle af de tidligere deltagere stadig                    holder ved efter vores sidste motions projekt sluttede, men vi ved også at det                          måske har været for hårdt for en del af de andre deltagere.

          12. Andre ture mv.

                Vi har erfaret at vores sygdomme og handicap er så forskellige, at det er svært at                    ramme alles behov når der laves ture mm. Det bedste er derfor at mange                                 medlemmer engagerer sig i at planlægge forskellige ture, da vi bedst selv ved hvor                    ”skoen trykker”. Gå flere sammen, hent hjælp og inspiration hos hinanden og i                        bestyrelsen. På den måde vil der være noget for alle.Lisbeth vil gerne hægtes på                      og kan med sin viden om rummelige steder og arrangementer, evt skaffe os gode                      adgangsbetingelser.

                Foreløbige forslag til ture:

                Tivoli

                Stranden

                Zoologisk have.

                Zoologisk museum

                Christiania

                Gratis undervisning i liv reddende hjertemassage i Enghøjhuset d 30. april. Der                          kommer mere om  det på Facebook og hjemmesiden.

                Husk - at skrive om turen på både Facebook og på vores hjemmeside, da flere af                      vores medlemmer ikke er på Facebook. Send beskrivelsen om turen til Dorte eller                    Lene, og de sætter den på hjemmesiden.

        13.   §18 / Sundhedspuljen mv.:                                                                                                       Vi prøver om vores ønsker om motion og mad/sund snack kan passe ind i årets                           tema.     

        14.  Indkomne forslag: Ingen.

         15. Evt.

               Per: På grund af stramninger af lovkrav (hvidvask sagerne) skal vi justere en smule                   på ordlyden om tegningsretten i banken, således at formand og kasserer også                           fremover kan hæve på foreningskonto  en hver for sig.

               Per ønsker følgende ordlyd sættes ind i vedtægterne:

               Ifølge vedtægterne tegnes foreningen af formand og kassereren udadtil.                                  Bestyrelsen oplyser til generalforsamlingen, at formanden og kasseren tegner                             foreningen hver for sig.

               Nina og Lene ønsker at tilføje: At det er Arbejdernes landsbank der ønsker denne                     præcisering.

               Lisbeth: Royal Run d 10. juni 2019 er en mulighed, ruten er på One mile = 1609,34                   meter. Man kan gå, lunte, løbe, sidde i kørestol eller Runner, altså lige hvad man                     kan og orker.

               Lene: Hvad med at kombinere mad kursus med motion? Så man fx gik en tur i                           omegnen, inden man gik op og lavede lidt mad. Så skulle det ikke være 4-6 retter,                   men mindre kan jo også gøre det. Og motionen skal være noget for alle fx en gå                       tur, noget Tai Chi, Qigong eller andet? Det var der mange der synes var en god ide.                   Og vil man kun komme og lave noget godt mad uden motion først, eller omvendt vil                 det også være ok .

                                                                                                                                                             Lene: Betaling for ture skal fremover være kontant. Dvs. ingen Mobilepay, da vi                       ikke skal blande vores personlige penge sammen med medlemmernes penge. Der vil                 fremover ligge taloner i skabet i lokalet, som man kan bruge til at skrive de                             tilmeldtes navn og prisen på. Så har både den der laver fx turen og deltageren et                     bevis på, at der er betalt. Per indkøber taloner.

               Husk, tilmelding med betaling er bindende, dvs. du får ikke pengene retur hvis du                     alligevel ikke kan komme med.

               Nina: Frihedens Idrætscenter har 40 års fødselsdag torsdag d 28. marts med                             reception fra kl. 14.00-17.00. Vi har hyggemøde samme dag.

               Tina B: Det foreslås at julefrokosten fremover lægges i de sidste 14 dage i                                 november måned. Alle synes det var en god ide.

               Husk at begynde at lægge penge til side allerede fra nu af.

               Forslag om et aktivitets udvalg: Vi mener, at vi ser hinanden så meget og at vi ikke                   er flere end, at vi kan snakke sammen om de forskellige aktiviteter, uden at have                     et udvalg.

               Hanne: Kan man være medlem af foreningen når man bliver folkepensionist? Lene:                   Ja, selvfølgelig kan man det, man skal blot have været medlem af foreningen i et                     år som førtidspensionist inden man bliver folkepensionist.

               Helle spurgte om medlemmerne var tilfredse med morgenmaden den første                             forenings torsdag i måneden? Alle er meget tilfredse, og det er den hyggedag hvor                   der kommer flest medlemmer

               Ref.  Nina og Lene

                Alle foreningens medlemmer har fået tilsendt referatet.

Jeg har prøvet at rette referatet ind, men........  Lene :-) 

_______________________________________________________

Generalforsamling 5. marts 2019.

 Indkaldelse til generalforsamling for Foreningen for Førtidspensionister i Hvidovre.

I Lille Friheden.

Lille Friheden 1sidevej til Strandmarksvej.

Tirsdag d 5. marts 2019. Kl. 12.00

Efter velkomst byder foreningen på spisning med 2 stk. smørrebrød pr. medlem, samt sodavand/vand. Derefter kaffe/the m småkager.

Vi starter med spisning, da det er hyggeligt, at starte en generalforsamling med lidt mad. Samt at det er til generalforsamlingen, at vi er flest medlemmer.

Husk at melde dig til senest d 28. februar – ellers er der ingen mad til dig, tak.

      Velkomst.

      Spisning

      Valg af dirigent.

      Valg. af referent

      Valg af 2 stemmetællere.

      Godkendelse af, at generalforsamlingen er indkaldt efter forskrifterne.

      Bestyrelsens beretning.

     Økonomi / Kontingent.

      Bestyrelsen foreslår, at kontingentet på 100,00 kr. forbliver uændret.

       Kassereren giver et overblik over vores økonomi.

     Lokale:

      Vi låner stadig lokalet i Frihedens Idrætscenter, men vil stadig gerne finde  

       et andet lokale i Hvidovre. 

Madlavnings hold:

       Skal vi prøve at søge penge til en gang madlavning, som for 2 år siden?

Motionshold:

       Skal vi prøve at søge penge til, en ny omgang motion?

Andre ture mv.

        Har du et eller flere gode forslag til, hvad vi skal lave her i 2019?

§18 / Sundhedspuljen mv.:

       Nogle gode ideer til, hvad vi evt. kan søge i en eller begge af  

                   Hvidovre kommunes puljer? Eller fonde?

Bestyrelsen:

       Følgende er på valg i år:

       Kasserer: Per modtager genvalg – 2 år.

       Bestyrelsesmedlem: Dorte – modtager genvalg –  2 år.

       Suppleant: Tina B – modtager genvalg - 1 år.

       Suppleant: Charlotte – modtager ikke genvalg - 1 år.

       Bilagskontrollør: Vivi modtager genvalg - 1 år.

       Bilagskontrollør suppleant: - 1 år.

      Selvom der er en person der gerne modtager genvalg til en af posterne, er   

      du stadig meget velkommen til, at melde dig til posten. Derefter vil   

      der være en afstemning mellem personerne.

      Er der flere personer der stiller op til samme post, vælges personen ved   

      simpelt håndsoprækning, men er der en person der ønsker valget  

      hemmeligt, skal valget ske ved skriftlig afstemning.

      Hvis du vil stille op til en af posterne, kan du sende en mail til     

      foertidspensionisternehvidovre@hotmail.com  eller sige det, når vi kommer   

      til punktet på generalforsamlingen.

Indkomne forslag:

       Skal være bestyrelsen i hænde senest 14. dage før generalforsamlingen.

Evt.

På gensyn, 

bestyrelsen  

____________________________________

Referat fra generalforsamlingen d 20. marts 2018

Referat for generalforsamlingen, afholdt den 20. marts 2018

i Lille Friheden

Velkomst: Formand Lene bød velkommen til generalforsamlingen.  18 medlemmer var mødt op.

Generalforsamlingen ærede Peters minde efter hans alt for tidlige død, han bliver savnet, han har gjort et stort arbejde i bestyrelsen og foreningen.

Valg af dirigent: Kirsten blev valgt.

Godkendelse af at generalforsamlingen indkaldt efter forskrifterne.

Valg af referent: Dorte blev valgt.

Valg af stemmetællere: Kirsten og Vivi valgt.

Bestyrelsens beretning v/Lene:

Formanden gennemgik året 2017, hvor der har været gang i rigtig mange ting, vi har været på rigtig mange dejlige ture, rigtig mange med spisning, blev fremhævet at spisning altid kan få mange deltagere.

Vi har modtaget en del penge fra forskellige sponsorer, der blev bla. nævnt fødselsdagsgave fra KGO Teltudlejning v/ Kim Olsen, Genbrugshallen, SuperBrugsen på Brostykkevej, morgenbrød fra Føtex samt andre.

Vi har desuden modtaget 10.000 kr. fra Hvidovre Kommunes Sundhedspulje til et madprojekt, hvilket vi fik fra hjælp fra FORA til. Projektet var en succes, der var mellem 7 – 16 medlemmer der deltog hver gang.

Vi søgte til afholdelse af vores fødselsdag gennem SuperBrugsen i deres poletkonkurrence, hvilken vi vandt med flest poletter og fik 5000 kr.

Vi afholdt vores 3 års fødselsdag den 21. september, med en reception i Bibliotekscaféen, der kom ikke så mange udefra, men Borgmester Helle Adelborg kiggede dog forbi.

Ligeledes kiggede Kim fra KGO Teltudlejning (Charlottes mand) forbi med en fødselsdagsgave på 5000 kr.

Vi havde også meldt os til Kultur- og Fritidsmessen i oktober, og vi har fået indkøbt Roll-up og bannere, som vi fik penge fra via Hvidovre kommunes § 18.

Det er blevet konstateret at der ikke kommer så mange i ydertiderne ved vores hyggemøder, så bestyrelsen foreslår, at vi ændrer vores åbningstiderne.

Bestyrelsens beretning er også udsendt til medlemmerne vi mail.

Økonomi v/kasserer Per:

Kontingent på 100 kr. om året fastholdes. Vi var ved udgangen af 2017 - 34 medlemmer, i 2016 var vi 27 og 22 medlemmer i 2015.

Per forelagde regnskab, som blev godkendt af generalforsamlingen.

Ændringsforslag:

Det er blevet foreslået at ændre vore formål, så de blev lidt mere klare, disse er udsendt på mail.

Foreningens formål blev vedtaget ændret.

Det blev ligeledes foreslået, at vi ændrer vores navn fra Foreningen Førtid i Hvidovre, til Førtidspensionisterne i Hvidovre, da det siger lidt mere om foreningen.

Navneændring vedtaget.

Ændring af åbningstider:

Det er foreslået at vi ændrer vores åbningstider for hyggemøderne, da der tit ikke kom nogen i ydertiderne. Dette førte til en del debat, da der ikke var helt enighed om at ændre tiderne. Det blev dog vedtaget at ændre tiderne fra kl. 11.30 – 15.00, med der skrives på hjemmesiden, at ny medlemmer kan henvende sig i tidsrummet fra 11.30 – 14.00, så der ikke er nogen der kommer til en lukket dør.

Disse tider træder i kraft med det samme.

Ture:

Vi vil alle sammen gerne på ture, så medlemmerne blev opfordret til at komme med forslag og selv sætte sig sammen og arrangere ture. Det blev pointeret, at man ikke kan lave ture som alle kan komme med på, da vi har forskellige udfordringer.

Projekter:

Vi har igen i år søgt Hvidovre Kommunes Sundhedspulje om penge til et projekt. Denne gang til et motionsprojekt.

Vi er blevet tildelt 13.500 kr. Disse skal bruges til en personlig træner fra Atletik og Motionsforeningen, hvor vi vil træne på Hvidovre Stadions motionslokaler 1 gang om ugen fra kl. 14.00 – 15.30 i 3 mdr. med start efter sommerferien.

Der bliver en egenbetaling på ca. 80 kr. om måneden til kontingent til Atletik og Motionsforeningen, det står så medlemmerne frit for at fortsætte efter projektets afslutning.

Ved håndsoprækning er der opbakning om projektet.

Der kommer meget mere om dette så snart der ligger en endelig plan.

Morgenbrød:

Det er foreslået at der er morgenbrød den 1. torsdag vi mødes i måneden, med start den 5. april.

Det er der stor tilslutning til.

Helle vil sponsorere morgenbrød, så man bare selv skal betale 5 kr. for smør og ost, og 5 kr. såfremt man drikker kaffe / the.

Bestyrelsen:

Formand Lene på valg – modtager genvalg. Genvalgt uden modkandidat.

Bestyrelsesmedlem Connie – modtager ikke genvalg. Bestyrelsessuppleant Nina foreslået som nyt bestyrelsesmedlem – Nina indvalgt som bestyrelsesmedlem uden modkandidat.

Ny suppleant i stedet for Nina – Tina B foreslået. Valgt uden modkandidat.

Ny suppleant i stedet for Peter – Charlotte foreslået. Valgt uden modkandidat.

Bilagskontrollør Vivi – modtager genvalg. Genvalgt uden modkandidat.

Bilagskontrollørsuppleant Kirsten – modtager genvalg. Genvalgt uden modkandidat.

Tillykke til alle. Ligeledes en stor tak til Connie for hendes arbejde i bestyrelsen.

Indkomne forslag:

Ingen forslag indkommet.

Evt.:

Peter kom med et forslag om, at man satte medlemmernes fødselsdato på maillisten. Dette skabte en del debat, både for og imod.

Spørgsmålet tages op i bestyrelsen, som melder ud senere.

Lene foreslog, at medlemmerne, såfremt de har lyst, tog kage med til hver 2. hyggemøde.

Christa fortalte om, at kommunen har en pulje til kulturelle formål, denne vil vi se nærmere på.

Lene fortalte, at der den 16. maj er rundvisning i Folketinget, ved SF’eren Jacob Mark.

Lisbeth fortalte, at der den 15. – 16. – 17. maj var Reahab udstilling i Bellacentret – der er gratis indgang.

Der blev takket for god ro og orden.

Referent - Dorte

 _______________________________________________

Referat fra Generalforsamlingen d 14. marts 2017

Referat af generalforsamlingen for Foreningen for Førtidspensionister i Hvidovre.

Tirsdag d 14. marts 2017.

Velkomst ved Peter.

Peter bød velkommen til de 15 medlemmer der var mødt op til generalforsamlingen.

           Valg af dirigent.

           Charlotte blev valgt til dirigent.

           Godkendelse af, at generalforsamlingen er indkaldt efter forskrifterne

           Generalforsamlingen er indkaldt efter alle forskrifter.

           Valg af referent.

           Lene blev valgt som referent.

           Valg af 2 stemmetællere.

           Vivi og Kirsten blev valgt som stemmetællere.

       2. Bestyrelsens beretning ved Lene.

Beretningen blev afbrudt da vi kom til emnet gæstemedlemmer.

Dorthe fortalte at hun ikke er enig med resten af bestyrelsen i forslaget til vedtægtsændringerne.

Det medførte en større debat bl.a. medlemmerne om bl.a. rummelighed, gæstemedlemmers rettigheder og om det er ok at lave vedtægtsændringer.

Vi har i foreningens første vedtægter ikke taget højde for, at der kunne komme medlemmer fra andre kommuner, og vi blev så at sige overhalet af virkeligheden.

Vi har brugt meget lang tid i bestyrelsen, og kunne ikke nå til enighed.

Da generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, er det derfor her beslutningen skal tages.

Taget bestik af emnets vigtighed for forsamlingen besluttedes det, at tage debatten færdig og gå til afstemning.

Resultatet af den skriftlige afstemning af § 2 stk. 2a:

For vedtægtsændringer:  11

Imod                                  2

Blank                                 2

§ 3, § 6 stk. 8, § 9 stk.1: Når dette var blevet vedtaget, havde vi flere steder i vedtægterne indskrevet dette rundt om i disse paragraffer.

Disse vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget. 

Nu vi var i gang med afstemningerne gik vi videre til punktet om ændring af foreningens navn.

Vedtægts afstemning om § 1:

Bestyrelsen foreslog at ændre foreningens navn til; ”Førtidspensionisterne i Hvidovre”, så vi hedder det samme på Facebook og vores hjemmeside, samt på visitkort etc.

Dette for at det skal være nemmere at skrive/huske vores navn.

Vedtægtsændringen blev enstemmigt vedtaget.

Vedtægtsændringen § 3

Det næste vi skulle stemme om, var om medlemmer der bliver pensionister, kan fortsætte deres medlemskab af foreningen.

Vi holdt en afstemning ved en almindelig afstemning.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Vedtægtsændring § 8:

At ændre vedtægten så både bilagskonsulenten og dennes suppleant skal være til stede ved det årlige regnskab, og begge skal underskrive regnskabet.

Der blev snakket frem og tilbage om det var nødvendigt, nogle mente det var spild af tid.

Vi var nu 14 medlemmer.

Resultatet af den skriftlige afstemning § 8:

For ændringen        7

Imod ændringen:    3

Blanke stemmer:    4

Økonomi.

Kasserer Per giver et overblik over vores økonomi.

Per gik igennem regnskabet og vi har pt. et overskud på 2150,00 kr. I dette beløb er også overskuddet fra Genbrugshallen, som vi fik lov til at beholde og bruge til en anden tur.

Per oplyste at bestyrelsen har brugt 0 kr. til mødet mv.

D 14.03.17 var der 25 betalende medlemmer. 

Lis synes at foreningen skulle give bestyrelsen en fl. Rødvin som tak for det gode arbejde. Nina og Lene syntes at det var en rigtig sød tanke, men at vi gerne vil holde regnskab og gaver hver for sig. Dvs. vil vi give en gave så er det via indsamling mellem foreningen medlemmer.

Men en lille kage til vores hyggemøder skal være velkommen.

Diverse vedtægtsændringer.

Se tidligere.

Indvielse af hjemmeside og af vores lånte lokale;

 Super Brugsens og Genbrugshallens donationer.

Dette tages op på næste bestyrelsesmøde og et medlemsmøde inden sommerferien.

Hyppighed af vores møder hver 14. dag.

Er det for meget/lidt? Er torsdagen god?

De fleste synes at det en god ide, at vi evt. kan lave noget andet i modsatte uge, som fx Cafe besøg, ture mv.

Man skal bare huske at det er helt i orden at ikke alle kan alle gange, at vi nogen gange er to og andre mange flere. Derfor er det en god ide at være to om at arrangere.

Ture mv.

Vi vil blive ved med at tage på Cafe og andre ture. Alle kan lave en tur og sende det til formanden som så sørger for, at det kommer rundt til medlemmerne, ind på facebook og hjemmesiden.

Alkohol politik.

Alle var enige om, at vi på hyggemøderne om torsdagen ikke drikker alkohol, kun som fx ved julefrokosten.

Bestyrelsen:

Følgende er på valg i år:

Kasserer Per – Modtager gerne genvalg - 2 år:

Per er genvalgt for 2 år.

Bestyrelsesmedlem Charlotte – Modtager ikke genvalg – 2 år:

Bo vælges som bestyrelsesmedlem for 2 år – hvis møderne kan starte fra kl. 12.00. Dette er OK.

Bestyrelsesmedlem Dorte – Modtager ikke genvalg – 2 år:

Dorte vil alligevel gerne modtage genvalg, og hun vælges for de næste 2 år.

Suppleant Nina  – Modtager genvalg - 1 år:

Nina genvælges som suppleant for 1 år.

Suppleant Peter  – 1 år:

Peter genvælges som suppleant for 1 år.

Bilagskontrollør - 1 år:

Vivi vælges som bilagskontrollør for 1 år.

Bilagskontrollør suppleant - 1 år:

Kirsten vælges som bilagskontrollørsuppleant for 1 år.

Evt.

Ny navneliste med mobilnummer og mailadresse sendes ud til medlemmerne.

Kirsten oplyser at der mangler et punkt der hedder indkomne forslag, dette kommer med næste år.

Charlotte: Vil gerne have, at de medlemmer der har en sygdom som de mener at vi andre skal vide noget om, som fx epilepsi, sukkersyge mv. siger dette til os andre. Dette så vi ved hvordan vi skal reagerer.

Dette blev taget godt imod, men at det selvfølgelig er helt op til medlemmerne selv, om de vil fortælle foreningens medlemmer om deres sygdom.

Bagefter fortalte et par af medlemmerne hvilken sygdom de havde, og hvad vi kunne gøre for at hjælpe dem..

Vi skal spørge nye medlemmer om det samme, og sprede det i foreningen.

Charlotte takkede for god ro og orden. 

Referent Lene med hjælp fra Nina  :-)

___________________________________________________________

Indkaldelse til generalforsamling 2017

Indkaldelse til generalforsamling for Foreningen for Førtidspensionister i Hvidovre.

I lokalerne i Lille Friheden 1, Hvidovre.

Tirsdag d 14. marts 2017. Kl. 12.00

Velkomst ved Peter.

Valg af dirigent.

Godkendelse af, at generalforsamlingen er indkaldt efter forskrifterne

Valg af referent.

Valg af 2 stemmetællere.

Bestyrelsens beretning ved Lene.

Økonomi.

Kasserer Per giver et overblik over vores økonomi.

Diverse vedtægtsændringer.

Indvielse af hjemmeside og af vores lånte lokale;

 Super Brugsens og Genbrugshallens donationer.

Hyppighed af vores møder hver 14. dag.

Er det for meget/lidt? Er torsdagen god?

Ture mv.

Alkohol politik.

Bestyrelsen:

Følgende er på valg i år:

Kasserer Per – Modtager gerne genvalg - 2 år.

Bestyrelsesmedlem Charlotte – Modtager ikke genvalg – 2 år.

Bestyrelsesmedlem Dorte – Modtager ikke genvalg – 2 år

Suppleant Nina  – Modtager genvalg - 1 år.

Suppleant Peter  – 1 år

Bilagskontrollør - 1 år

Bilagskontrollør suppleant - 1 år -

Er der flere personer der stiller op til samme post, skal valget ske ved skriftlig afstemning.

Hvis du vil stille op til en af posterne, kan du sende en mail til lene@jensen.mail.dk ,eller sige det når vi kommer til punktet på generalforsamlingen.

Evt.

           På gensyn: bestyrelsen 

        Der vil være kaffe/the og hjemmebagt kage.

Kontingent:

Du kan betale kontingentet for 2017 på 100,00 kr. ved indgangen til generalforsamlingen – husk lige penge.

Hvis du ikke har betalt kontingentet inden generalforsamlingen begynder, har du ikke stemmeret.

 

 

 

------------------------------------------------------------------------

 

Referat fra Generalforsamlingen marts, 2016

Referat for generalforsamlingen,

afholdt den 1. marts 2016 i Lille Friheden

Velkomst: Formand Lene bød velkommen til generalforsamlingen. 14 medlemmer var mødt op.

Valg af dirigent: Per - valgt.

Valg af referent: Dorte - valgt.

Valg af stemmetælleren: Bo og Kirsten.

Godkendelse af generalforsamlingen: Godkendt indkaldt efter forskrifterne.

Formandens beretning v/ Lene:

Velkommen til vores 2. generalforsamling, foreningen har nu eksisteret i 1½ år og tæller i dag ca. 30 medlemmer, der er sket mange ting i den tid.

Formanden fortalte om de mange ting der er foregået i 2015 – gåture, cykelture, byture samt teatertur og variete.

Vi fik bevilliget 15.000 kr. fra kommunens §18 midler til hjemmeside, flyers samt annoncer. Vi har haft 2 annoncer i Hvidovre avis samt redaktionel omtale. Omtalen gjorde at vi har fået flere medlemmer - og det er rigtig dejligt.

Et medlem gjorde opmærksom på, at Genbrugshallen havde penge som man kunne søge som forening, Vi søgte om 2.500 kr. til en tur til "Den Blå Planet", hvilket blev bevilliget. Denne tur er planlagt til den 8. april, det er muligt der bliver en egenbetaling alt efter antal deltagere.

Vores hjemmeside er blevet færdig. Det var meningen vi skulle have en ung mand til at lave den for os, men han blev forhindret. Så 2 fra bestyrelsen har selv lavet vores hjemmeside, hvilket også har skaffet ny medlemmer. Denne hjemmeside koster ca. 600 kr. om året, hvilket bliver taget fra kontingentmidlerne.

Vi har udfærdiget flyers, som skal lægges rundt omkring hos læger, tandlæger, fysioterapeuter mv. Der er lagt hos kommunen samt hovedbiblioteket.

Vi har desuden fået udfærdiget visitkort, som interesserede kan få udleveret. Disse indeholder oplysninger på foreningen, som kan afleveres til evt. interesserede.

Vi har desuden fået lokale, som vi har lånt af Hvidovre Ishockey supporters, hvilket vi er rigtig glade for. Vi har åbent en gang om ugen, hvor man kan komme og snakke og hygge sig.

Vi har nu mulighed for at lave kaffe og the, som man kan købe.

Vi er 2 bestyrelsesmedlemmer der åbner og lukker hver gang i vores lokale, men hvis andre har lyst til at hjælpe med åbning og lukning, vil det være en stor hjælp.

Formanden fortalte desuden, at vi gerne vil have en næstformand, som kan sparre med formanden. Derudover mangler vi 2 bestyrelsesmedlemmer, idet Nina ikke ønsker at fortsætte som bestyrelsesmedlem, men gerne som suppleant og Lisbeth stopper 1 år før tid pga. sygdom. Lene K slutter som suppleant. Vi siger tusind tak til alle for deres arbejde i bestyrelsen.

Der var et par medlemmer som forespurgte vedr. flyers.

Et medlem sagde tak til bestyrelsen for det kæmpe arbejde den har udført.

 Beretningen godkendt.

Økonomi v/ kasserer Per:

Kontingent fastholdes i år på de 100 kr. Der kan måske være tale om en stigning til næste år. Vi er pr. d.d. 23 betalende medlemmer.

Foreningens regnskab for 1.januar 2015 - 31.december 2015 viste et overskud på 1.043,20 kr.

Regnskabet for anvendelse af §18 midler viste, at vi tilbagesendte 3.165,50 kr. til kommunen, idet vi ikke anvendte midler til udfærdigelse af hjemmeside.

Lisbeth forklarede, at man kunne få midler, såfremt man samlede ind for diabetesforeningen i Hvidovre. Dette bliver undersøgt nærmere.

Regnskabet godkendt.

 Ændring af vedtægter:

§ 5, stk. 1: Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, mindst 3 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.

Ændres til:

§ 5, stk. 1: Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.

Formand samt næstformand er ikke på valg samme år.

Ændringen vedtaget.

§18 pulje:

Vi har igen i år søgt midler fra §18, vi har fået bevilliget 9.000 kr. til annoncer.

Der kan søges disse midler 2 gange årligt, vi regner med at søge igen i efteråret.

Lokale:

Vi har lånt lokale hos Hvidovre Ishockeysupporters, hvilket vi er taknemmelige for. Vi arbejder dog videre på, at få et lokale der er vores eget, hvor vi kan sætte vores eget præg.

 Bestyrelsen:

Formand Lene på valg – modtager genvalg. Genvalgt uden modkandidat.

Bestyrelsesmedlem Nina modtager ikke genvalg.

Connie foreslået. Enstemmigt valgt.

Lisbeth trækker sig pga. sygdom, så der skal vælges et bestyrelsesmedlem for 1 år.

Charlotte foreslået. Enstemmigt valgt.

Suppleanter:

Lene K modtager ikke genvalg.

Peter modtager genvalg. Genvalgt

Nina foreslået som ny suppleant. Enstemmigt valgt

Bilagskontrollører:

Bilagskontrollør, Bo genvalgt.

Bilagskontrollørsuppleant Kirsten genvalgt.

Tillykke til alle.

 PR - samt aktivitetsudvalg:

PR udvalget har haft mange møder, mht. hjemmeside, flyers og annoncer.

Aktivitetsudvalget har arbejdet mere på tværs mellem alle medlemmer.

Begge udvalg nedlægges, da der ikke mere er behov for disse.

Eventuelt.

Tina forespurgte om vi selv kan finde ud af noget vedr. lokaler. Der arbejdes på dette.

Bo roste bestyrelsen for det gode arbejde der er lavet i det forgangne år. Glæder sig til at arrangere tur til Roskilde.

Peter efterlyste klubværter til at åbne i lokalet. Tina og Eva ville gerne melde sig.

Charlotte roste også bestyrelsen og glædede sig til at starte arbejdet i bestyrelsen. Hun nævnte desuden at hun havde undersøgt vedr. poletter fra Super Brugsen, hvorfra der kan søges midler til lokale foreninger. Ansøgningsskema indhentes.

Lisbeth fortalte hun havde mange nye ideer til arrangementer. Disse bliver løbende udmeldt bl.a. på hjemmesiden.

Lene fortalte at tlf. liste samt mailliste sendes ud til medlemmerne så alle har mulighed for, at kontakte hinanden. Lene spørger ud til medlemmerne om der er nogen der har indvindinger dertil.

Dirigenten takker for god ro og orden.

Generalforsamlingen ophævet.

Dorte

Referent

______________________________________________________________

Indkaldelse til generalforsamling 1. marts 2016.

Indkaldelse til generalforsamling for Foreningen for Førtidspensionister i Hvidovre.

I Lille Friheden, Tirsdag d 1. marts 2016. Kl. 13.00

Velkomst.

Valg af dirigent.

Valg af referent.

Valg af 2 stemmetællere.

Godkendelse af, at generalforsamlingen er indkaldt efter forskrifterne.

Formandens beretning ved Lene.

Økonomi / Kontingent.

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet på 100,00 kr. forbliver uændret.

Kasseren giver et overblik over vores økonomi.

Ændringer til vedtægterne:

§ 5, stk. 1: Bestyrelsen vælges på den årlige ordinære generalforsamling i februar måned. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, mindst 3 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.                       

Ændres til:

§5, stk. 1: Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.

Formand og næstformand er ikke på valg samme år.

§18 pulje.

Vi har søgt penge igennem § 18 puljen i Hvidovre kommune, og de er bevilliget.

Pengene skal bruges til at gøre foreningen synlig igennem annoncer i Hvidovre avis.

Lokale:

Vi har som alle nok ved lånt et lokale i Frihedens Idrætscenter. Mere om det.

Bestyrelsen:

Følgende er på valg i år:

Formand, Lene – modtager gerne genvalg – for 2 år.

Bestyrelsesmedlem Nina – modtager ikke genvalg.

Suppleant Lene K – modtager ikke genvalg.

Suppleant Peter –modtager genvalg for 1 år.

Bilagskontrollør for 1 år?

Bilagskontrollør suppleant for 1 år?

Så vi mangler et bestyrelsesmedlem for 2 år,  

en suppleant for 1 år, som Nina gerne vil vælges til.

En bilagskontrollør,

En bilagskontrollør suppleant.

Er der flere personer der stiller op til samme post, vælges personen ved simpelt håndsoprækning, men er der en person der ønsker valget hemmeligt, skal valget ske ved skriftlig afstemning.

Hvis du vil stille op til en af posterne, kan du sende en mail til lene@jensen.mail.dk ,eller sige det når vi kommer til punktet på generalforsamlingen.

PR - og Aktivitets udvalg.

Evt.

      På gensyn: Lene Jensen

         Der vil være kaffe/the, samt lidt godt til denne.

                            Betaling af kontingent:

Så er det tid til, at indbetale 100,00 kr. i kontingent for 1 års medlemskab af foreningen.

Du kan overføre pengene tilkontonummer: 5342 0245100, og skrive ”Kontingent 2016” og dit navn på indbetalingen. Ved indbetaling via bank skal dette ske 7 dage inden generalforsamlingen, så kassereren kan nå at se indbetalingerne.

Du kan også betale dit kontingent til vores møder, eller ved indgangen til generalforsamlingen – husk lige penge.

Husk på, at du ikke deltage i generalforsamlingen og vores hyggemøder hvis du ikke er medlem af foreningen. 

Er du i tvivl om noget ang. indbetalingen, er du velkommen til at ringe/ skrive en sms til enten kasserer Per: 5073 7933 eller formand Lene: 2963 7016. Tak

_________________________________________________________

Del siden