BESTYRELSE:

 

 

 

 

Formand:     Lene 

Medlem::      Dorte 

Kasserer:     Per

Medlem:       Charlotte

Suppleant:  Liselotte

 

Bilags kontrollør: Krista

Suppleant:  Vivi.         

 

 

 

 

  • .