BESTYRELSE:

 

 

 

 Efter generalforsamlingen 2021:

Formand:     Lene 

Medlem::      Dorte 

Kasserer:     Per

Medlem:      Charlotte 

Suppleant:  Gitte

 

Bilags kontrollør: Vivi

Suppleant:  Lis         

 

Vi mødes når der er behov for det.

 

 

 

 

  • .